INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Grupa patronacka UAM

22 listopada 2016 r. w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu, odbyło się podpisanie porozumienia, między Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, reprezentowanym przez Starostę p. Tadeusza Teterusa i Naczelnika Wydziału Oświaty p. Ryszarda Jabłonowskiego, a UAM, reprezentowanym przez Dyrektorów Wydziału Historycznego i Wydziału Filologii Polskiej, dotyczącego przedłużenia na kolejne trzy lata projektu grup patronackich w szkołach ponadgimnazjalnych PCT, firmowanych przez wspomniane powyżej wydziały UAM. Porozumienie, podpisali także dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie. LO im. Stanisława Staszica w Trzciance jest w nim obecne od samego początku, czyli od roku szkolnego 2013/2014. Przez cztery lata, młodzież naszego Liceum brała udział w różnych formach współpracy, realizując konkretne zadania tematyczne, przewidziane na dany rok szkolny. W minionym roku szkolnym, grupę patronacką tworzyli wybrani uczniowie humaniści z klasy II c. Nauczycielem-koordynatorem była p. Edyta Pędzich-Korabiewska. Motywem przewodnim było propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Uczniowie opracowali i przeprowadzili ankietę informacyjną, wzięli udział w Dniu Akademickim na Wydziale Filologii Polskiej UAM, przeprowadzili wywiad kierunkowy z wiodącą postacią lokalnego życia kulturalnego p. Henrykiem Królem, oraz zaprezentowali wyniki swojej pracy na czerwcowym spotkaniu podsumowującym w Czarnkowie, z udziałem władz PCT i przedstawicieli UAM. Obecny rok szkolny to czas przygotowań do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dotychczasowi członkowie grupy, intensywnie przygotowują się do egzaminów maturalnych. Ich miejsce zajęli młodsi koledzy humaniści, tradycyjnie z klasy II c. Zmienili się także nauczyciele-koordynatorzy. Obecnie są nimi p. Ewa Kowalska i p. Wawrzyniec Sulewski. Młodzi adepci historii mają za sobą warsztaty metodologiczne, zorganizowane i przeprowadzone przez p. Elżbietę Aniołę i p. Marzenę Teterus-doradczynie metodyczne z historii i języka polskiego, pojadą w kwietniu do siedziby Wydziału Historii UAM, gdzie wezmą udział w zajęciach w ramach Dnia Akademickiego, przygotują i przeprowadzą w czerwcu debatę, poświęconą problematyce dróg wiodących do wolnej Polski. Finał tegorocznej edycji zostanie przeprowadzony wyjątkowo w listopadzie 2018 r. tradycyjnie w siedzibie władz PCT w Czarnkowie. Będzie nim konkurs poezji i prozy niepodległościowej, wpisujący się w powiatowe obchody setnej rocznicy pamiętnych wydarzeń z listopada 1918 r.

Wawrzyniec Sulewski

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u