Rekrutacja 2021/2022

* To moja szkoła wyboru w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Trzciance:

I-szego II - giego III - ciego

Dane kandydata


Adres


* pola wymagane

Niniejszy wniosek należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
oraz o oświadczenie (Załącznik nr 1)

Zgoda

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojej córki/syna dla celów związanych z rekrutacją."

Wyślij podanie