INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji LO

--> KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO PROCESU REKRUTACJI <--

--> KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO PROCESU REKRUTACJI <--

Lista zakwalifikowanych nie jest listą przyjętych. Znalazły się na niej nazwiska wszystkich, którzy dostarczyli oryginały lub kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, bez względu na punktację i preferencje szkół (I, II, III wybór).
Aby znaleźć się na liście przyjętych, należy jak najszybciej dostarczyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, oraz legitymować się odpowiednią punktacją - miejscem na liście rankingowej do danej klasy. Listy rankingowe nie zostaną upublicznione ze względu na zasady ochrony danych osobowych (rodo).
Lista przyjętych do liceum zostanie ogłoszona 2 sierpnia o godz. 11.00. Do tego czasu należy pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym z sekretariatem LO.

2021-07-28
LO

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u