INFORMACJE

PRZEDMIOTY

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że indywidualne wyniki egzaminu maturalnego dla wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu w szkole (również dla absolwentów z lat ubiegłych) będą dostępne od dnia 5 lipca 2021 roku od godz. 8:30, po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.
Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.
Loginy i hasła można odbierać w sekretariacie szkoły.
Wręczenie świadectw dojrzałości – 5 lipca 2020r.
Kl. IIIAB - godz. 10.00
Kl. IIIC - godz. 10.30
Kl. IIID - godz. 11.00
Podczas wręczania świadectw dojrzałości prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zdyscyplinowanie i nie przekraczanie czasu przewidzianego na odbiór świadectwa.

2021-07-01
LO

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u